Protipožiarna ochrana

Peter Priečko - Kadaja

Peter Priečko – Kadaja, Čadca  Pprotipožiarne prehliadky bytových domov a hasiacich prístrojov .

Kominárstvo

Ing.Roman Klieštik – KOMINARSTVO .

Elektro, bleskozvody

Ing. Miroslav Jašurek

Ing.Miroslav Jašurek – revizie elektroinstalacie a bleskozvodov.

Výťahy

CA výťahy

CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. 

.

Schindler výťahy

Schindler výťahy a eskalátory a.s. .

Peter Bareš

Dozor výťahov, poruchová služba.

Kotolne, plynové zariadenia

RM kontrol

Rudolf Masár-RM kontrol – odborné skúšky a prehliadky plynových kotolni.

Allinstal s.r.o.

ALLINSTAL s.r.o. Čierne – kurenarske prace.