Elektronické hlasovanie

V našich domoch sa snažíme v čo najväčšej miere používať systémy elektronického hlasovania.

KB-byty

Hlasovací systém prevádzkovaný na našich WWW stránkach. Je výhodné používať ho na hlasovanie o rozodnutiach nevyžadujúcich nadpolovičnú väčšinu všetkých vlastníkov. 

Systém nastavujeme individuálne na každé hlasovanie

Je poskytovaný zdarma.