Článok popisuje potrebné kroky, ktoré musíte urobiť, ak chcete, aby sme spravovali i Váš bytový dom.

Zabezpečujeme komplexný rozsah správcovských služieb vo vysokej kvalite a veľmi zaujímavých cenách.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L zo dňa 20.6.2012, sa zaoberá správou nehnuteľností - bytových domov - bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. 

Naša spoločnosť je zapísané v centrálnom registri správcov pod číslom 291.

Viac informácií ....

V tejto sekcii si môžete pozrieť dokumenty a tlačivá týkajúce sa správy domu.

Kliknutím sa dostanete na stránku s prehľadom zaujímavých WWW stránok. 

Odošlite svoju požiadavku

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme