Stretávame sa opakovane s otázkou, či je elektronické hlasovanie vlastníkov bytov i v súčasnosti právne akceptovateľné Analyzovali sme súčasný stav legislatívy a dospeli sme k názoru,

Nemilým prekvapením predchádzajúceho týždňa bolo zistenie, že sa po Čadci šíri pamflet, ktorý sa týka našej správcovskej spoločnosti. Ten výrazne poškodzuje naše meno a komplikuje našu ďalšiu činnosť v Čadci. Prekvapuje nás, že "susedka" (sused? niekto iný?), ktorá je pod dokumentom podpísaná, s nami nikdy nekomunikovala, nič o nás nevie, ale...

V priebehu prvého týždňa roku 2023 sú konečne jasné pravidlá, na základe ktorých budú dodávatelia tepla (v Čadci MTS a.s.) fakturovať dodávané teplo obyvateľom. Obyvateľstvo je chránené ustanoveniami Nariadenia vlády 464/2022 Z.z., ktoré nariaďuje výrobcom tepla fakturovať cenu maximálne o 20 EUR/MWh vyššiu, ako bola cena schválená ÚRSO-m pre...

V článku sa pokúšame zhrnúť vývoj cien tepla v meste Čadca. Dôvodom je poskytnúť základné informácie pre vlastníkov, ktorých zaujíma, ako sa vyvíjali náklady za dodávku tepla v posledných rokoch. Článok nie je komplexnou analýzou cien tepla, ale má poskytnúť základné informácie o princípoch cenotvorby a reálnych cenách tepla.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L zo dňa 20.6.2012, sa zaoberá správou nehnuteľností - bytových domov - bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. 

Naša spoločnosť je zapísané v centrálnom registri správcov pod číslom 291.

Viac informácií ....

V tejto sekcii si môžete pozrieť dokumenty a tlačivá týkajúce sa správy domu.

Kliknutím sa dostanete na stránku s prehľadom zaujímavých WWW stránok. 

Odošlite svoju požiadavku

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme