V priebehu prvého týždňa roku 2023 sú konečne jasné pravidlá, na základe ktorých budú dodávatelia tepla (v Čadci MTS a.s.) fakturovať dodávané teplo obyvateľom. Obyvateľstvo je chránené ustanoveniami Nariadenia vlády 464/2022 Z.z., ktoré nariaďuje výrobcom tepla fakturovať cenu maximálne o 20 EUR/MWh vyššiu, ako bola cena schválená ÚRSO-m pre...

V článku sa pokúšame zhrnúť vývoj cien tepla v meste Čadca. Dôvodom je poskytnúť základné informácie pre vlastníkov, ktorých zaujíma, ako sa vyvíjali náklady za dodávku tepla v posledných rokoch. Článok nie je komplexnou analýzou cien tepla, ale má poskytnúť základné informácie o princípoch cenotvorby a reálnych cenách tepla.

je za nami ďalší rok turbulentných udalostí okolo nás. Pre našu správcovskú spoločnosť bol rok 2022 veľmi úspešný, do správy sme prevzali niekoľko ďalších bytových domov v Čadci a okolí.

Kto sme?

28.04.2022

Byty v Čadci spravujeme od roku 2011 (11 rokov). V samotnej Čadci pôsobíme už 29 rokov. Náš software používa i spoločnosť DOMBYT nepretržite už od roku 1993.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel: Sro, Vložka č. 56897/L zo dňa 20.6.2012, sa zaoberá správou nehnuteľností - bytových domov - bytových a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. 

Naša spoločnosť je zapísané v centrálnom registri správcov pod číslom 291.

Viac informácií ....

V tejto sekcii si môžete pozrieť dokumenty a tlačivá týkajúce sa správy domu.

Kliknutím sa dostanete na stránku s prehľadom zaujímavých WWW stránok. 

Odošlite svoju požiadavku

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme