Spoľahlivé služby za minimálne ceny 

30.04.2022

Na trh sme vstupovali vo veľmi konkurenčnom prostredí. Pri našom vstupe sme si stanovili za cieľ byť v regióne najlepší a súčasne najlacnejší správca. Po vyše desaťročnom pôsobení začíname vidieť úspešnosť našej snahy. 

Ako to robíme?

Minimalizácia nákladov za správu

Dosahujeme ju nasledujúcim spôsobom:

  • minimalizácia nárokov na pracovnú silu (efektívne programové vybavenie, elektronizácia, odbornosť)
  • už niekoľko rokov pred Covidom sme mali rozbehnutý systém "elektronickej správy", ktorý sme bežne využívali
  • rýchle rozhodovanie - vlastníci spoločnosti sú súčasne tými ľuďmi, s ktorými komunikujete
  • ústretová komunikácia s vlastníkmi
  • všetky otázky Vám zodpovieme na jednom mieste (neprechádzate medzi kanceláriami)
  • komunikujeme prednostne elektronicky
  • všetky potrebné odborné činnosti nám zabezpečujú špecializované firmy za ceny nižšie, ako by ich robili naši zamestnanci

Efektívne čerpanie fondu opráv

Nijakým spôsobom nevyčerpávame Váš fond opráv. Z neho sú hradené iba nevyhnutné, alebo vlastníkmi schválené výdavky. Pretože nefakturujeme žiadne svoje služby nad rámec správcovského poplatku, stav FO vo všetkých spravovaných domoch sústavne rastie.