Spoľahlivé služby za minimálne ceny 

30.04.2022

Na trh sme vstupovali vo veľmi konkurenčnom prostredí. Pri našom vstupe sme si stanovili za cieľ byť v regióne najlepší a súčasne najlacnejší správca. Po vyše desaťročnom pôsobení začíname vidieť úspešnosť našej snahy. 

Ako to robíme?

Minimalizácia nákladov za správu

Dosahujeme ju nasledujúcim spôsobom:

 • minimalizácia nárokov na pracovnú silu (efektívne programové vybavenie, elektronizácia, odbornosť)
 • už niekoľko rokov pred Covidom sme mali rozbehnutý systém "elektronickej správy", ktorý sme bežne využívali
 • rýchle rozhodovanie - vlastníci spoločnosti sú súčasne tými ľuďmi, s ktorými komunikujete
 • ústretová komunikácia s vlastníkmi
 • všetky otázky Vám zodpovieme na jednom mieste (neprechádzate medzi kanceláriami)
 • komunikujeme prednostne elektronicky
 • všetky potrebné odborné činnosti nám zabezpečujú špecializované firmy za ceny nižšie, ako by ich robili naši zamestnanci

Efektívne čerpanie fondu opráv

Nijakým spôsobom nevyčerpávame Váš fond opráv. Z neho sú hradené iba nevyhnutné, alebo vlastníkmi schválené výdavky. Pretože nefakturujeme žiadne svoje služby nad rámec správcovského poplatku, stav FO vo všetkých spravovaných domoch sústavne rastie.

Naše pôsobenie v okrese Čadca

V regióne pôsobíme, ako dodávatelia programu na správu bytov, už štvrté desaťročie. Užívatelia nášho programu FiLiP v okrese:

 • DOMBYT Čadca - od roku 1993 doteraz
 • Energetika Turzovka - od roku 1995 doteraz
 • BYTY Čadca s.r.o. - od roku 2002 do roku 2012
 • KB-byty Čadca s.r.o. od roku 2012 (naša správcovská spoločnosť)
 • Krasbyt s.r.o., Krásno nad Kysucou od roku 2020