Dôvod vzniku KB-group 

28.04.2022

Združenie KB-group vzniklo v roku 2015 s cieľom zjednotiť úsilie tvorcov informačného sysfému FiLiP a naviazať čo najužší kontakt s užívateľmi - správcovskými spoločnosťami a súčasne zabezpečiť čo najefektívnejšiu správu bytov s minimálnymi nákladmi za služby. 

Ciele združenia

Cieľom je zabezpečenie čo najväčšieho štandardu správy s čo najmenšími nákladmi. To znamená:

  • Minimalizovať počet odborných pracovníkov vo firme a služby objednávať u externých firiem, iba keď sú potrebné.
  • Odovzdávanie skúseností nedzi členmi spoločností, aby sa maximalizoval výsledný efekt úsilia jednotlivých členov.
  • Chod spoločností zabezpečiť softwarom, ktorý prácu čo najviac uľahčí a zníži mzdové náklady správcu.

Pri kooperácii a pomoci partnerov platí  1+1=3

Pri konkurencii a priekoch platí, bohužiaľ, 1+1=1,5