Kto sme ?

30.04.2022

Sme spoločnosť, ktorá na trh SR a ČR uviedla pravdepodobne prvý, dodnes existujúci program na správu bytov. Postupne ho rozšírila na komplexný informačný systém, ktorý je distribuovaný pod názvom FiLiP®-byty.

KB-soft s.r.o.

- sme členom skupiny KB GROUP, ktorá na trhy SR a ČR uviedla prvý masovejšie nasadzovaný software na správu bytov a 20 rokov je na špičke v odbore

- sme spoločnosť, ktorá vždy dokázala prísť s koncepciou, ktorá o niekoľko rokov predbehla konkurenciu

- sme spoločnosť, ktorá si bez väčšej reklamy udržala dlhé roky stále portfólio zákazníkov (zaniknuté spoločnosti boli vždy spontánne nahradené novými)

- sme spoločnosť, ktorá už niekoľko rokov realizuje servis a konzultácie výhradne prostredníctvom vzdialenej správy

- sme spoločnosť, ktorá už niekoľko rokov poskytuje upgrade informačného systému priebežne metódou automatickej aktualizácie z internetu a prakticky sme odbúrali servisné návštevy u zákazníka.


ČO ROBÍME INAK AKO KONKURENCIA?

- základom nášho snaženia je, aby celková cena našej služby bola pre zákazníka čo najnižšia

- snažíme sa, aby software fungoval bez našich zbytočných zásahov, to znamená aby bol v čo najväčšej miere bezúdržbový

- snažíme sa o čo najnižší počet režijných pracovníkov v našej spoločnosti (nemôžeme síce argumentovať že "podstatnú časť našich príjmov tvorí poskytovanie služieb zákazníkom", ale zákazníka to nestojí peniaze)

- už pred desiatimi rokmi sme zaviedli paušálny systém úhrad za používanie softwaru, kde sú zahrnuté všetky služby (hot-line, servis, upgrady, vzdialená správa, poradenstvo)

- nestane sa Vám, že si kúpite program a potom - iba mimochodom - zistíte, že dodávateľ si za "služby" vyfakturuje ročne i 10 krát vyššiu cenu, ako je obstarávacia cena programu

- dodávateľa systém úhrad stimuluje k tomu, aby software fungoval - cesty k zákazníkovi sú réžiou dodávateľa, tie nehradí zákazník (analógia s čínskou medicínou - lekárovi platím za to, že som zdravý, nie za počet návštev)

- Vy vopred viete, aká je jednotková cena za software za byt a mesiac (viete, že koncoročná bilancia neskončí tak, že všetky Vaše príjmy odčerpá dodávateľ software, "lebo sme fakturovali školenia, formuláre, konzultácie nechápajúcej obsluhy ktorá potrebuje platené poradenstvo....")

- máme veľké skúsenosti s najrôznejšími štruktúrami bytového fondu a tepelných zdrojov (dve desaťročia práce v desiatkach miest SR a ČR), preto náš software už dlhé roky zahŕňa riešenia, ktoré konkurenčné produkty ešte iba objavujú.


Naše produkty:

Informačný systém FiLiP®-byty pre správcovské spoločnosti
Informačný systém FiLiP®-teplo pre výrobcov tepla
Informačný systém FiLiP®-PRVN pre rozúčtovateľov tepla
CLUSTEX a BioAnalyst - programy na diferenciálnu diagnostiku ochorení na základe analýzy biochemických vyšetrení krvného séra
BLESK - program na tvorbu rozvrhu hodín - jeden z prvých programov na trhu na automatickú tvorbu rozvrhu hodín pre školy