Ako sa zvyšuje cena tepla v roku 2023?

10.01.2023

V priebehu prvého týždňa roku 2023 sú konečne jasné pravidlá, na základe ktorých budú dodávatelia tepla (v Čadci MTS a.s.) fakturovať dodávané teplo obyvateľom. Obyvateľstvo je chránené ustanoveniami Nariadenia vlády 464/2022 Z.z., ktoré nariaďuje výrobcom tepla fakturovať cenu maximálne o 20 EUR/MWh vyššiu, ako bola cena schválená ÚRSO-m pre rok 2022. V Čadci to znamená cenu pre obyvateľstvo pre rok 2023 vo výške približne 0,1355 EUR/kWh oproti schválenej cene cca 0,1155 EUR/kWh pre rok 2022. Slovo "približne" je použité preto, že cena je schválená ako dvojzložková a prepočítaná uvedená jednotková cena závisí na počte dodaných kWh, teda na klimatických podmienkach v konkrétnom roku. Podrobnosti sú uvedené v článku Ceny tepla v Čadci 2017-2023


Navýšenie ceny tepla oproti roku 2022 je o cca 20%.

Z toho dôvodu je potrebné zvýšiť zálohy za teplo o cca 20-30%.


Naša spoločnosť navýšenie v tejto výške urobila v predstihu už v decembri 2022, preto s ďalšou úpravou záloh nepočítame. Individuálne úpravy predpisu budeme robiť až po spracovaní ročného vyúčtovania za rok 2022 a to iba v bytoch, ktoré budú mať nedoplatky.