Firmy zabezpečujúce opravy a práce v teréne

S nasledujúcimi firmami v rámci KB-group spolupracujeme pri zabezpečovaní stavebných úprav a opravách objektov.

Opravy

Firma 1
Firma 2
Firma 3
Firma 4

Údržba vonkajších priestorov

Firma 1
Firma 2
Firma 3
Firma 4