Odsúhlasenie zápisnice Hrancova 2099

Ako overovateľ riadne zvolený na schôdzi vlastníkov som preštudoval zápisnicu zo schôdze dňa 28.09.2022 a moje pripomienky boli akceptované vo výslednej verzii v súbore

Zapisnica_2099_20220928.pdf, veľkosť 224295 byte, 11.10.2022 23:49