Združenie KBgroup

Združenie vzniklo za účelom

  • poskytovania kvalitných služieb malými správcovskými spoločnosťami, ktoré nemôžu udržiavať vlastných zamestnancov potrebných na zabezpečenie údržby bytového fondu
  • zabezpečenia servisu informačného systému FiLiP na správu bytov
  • minimalizácie nákladov na správu a údržbu, ktorými sú zaťažovaní vlastníci bytov

Združenie vytvára väzby medzi správcovskými spoločnosťami a odbornými firmami, ktoré poskytujú služby podľa potreby na základe dlhodobých a vzájomne korektných vzťahov.


Na trh sme vstupovali vo veľmi konkurenčnom prostredí. Pri našom vstupe sme si stanovili za cieľ byť v regióne najlepší a súčasne najlacnejší správca. Po vyše desaťročnom pôsobení začíname vidieť úspešnosť našej snahy.

Združenie KB-group vzniklo v roku 2015 s cieľom zjednotiť úsilie tvorcov informačného sysfému FiLiP a naviazať čo najužší kontakt s užívateľmi - správcovskými spoločnosťami a súčasne zabezpečiť čo najefektívnejšiu správu bytov s minimálnymi nákladmi za služby.


Štruktúra KB-group

Topologická štruktúra a väzby členov KB-group

Zakladajúci členovia KB-group

V tejto sekcii sú uvedené spoločnosti, ktoré stáli pri zrode KB-group

Úzko spolupracujúci správcovia

Tu je uvedených niekoľko správcov, ktorí mali výrazný podiel na tvorbe a formovaní informačného systému FiLiP.