KB - consulting s.r.o.

Spoločnosť je jedným zo zakladajúcich členov skupiny KB-group. Zaoberá sa outsourcingovými aktivitami v oblasti správy bytov pre členov KBgroup a klientov spoločnosti KB-byty s.r.o.


Ekonomické služby správcom bytov

Poradenstvo v oblasti správy bytového fondu. Poskytuje služby členom KBgroup.

Technická správa bytového fondu

Zabezpečovanie technickej správy bytového fondu. Zabezpečovanie havarijnej služby pre spoločnosť KB-byty Čadca s.r.o.


Konzultačná činnosť FiLiP

Konzultant pres správcovské spoločnosti používajúce informačný systém FiLiP. 

Správa SVB

Správcovské  a poradenské služby spoločenstvám vlastníkov bytov na základe mandátnej zmluvy.


Kontaktujte nás

KB - consulting s.r.o.

Dudince 415, Dudince 962 71

+421 917 830 769

kbbyty@kbbyty.sk