Katalógový list 

Výkon správy


Ponuka je určená bytovým domom, ktorý hľadajú nového správcu a potrebujú byť spravovaní na základe Zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení.

Ponuka by mala zaujať 

  • predovšetkým bytové domy v Čadci a okolí
  • sme schopní poskytovať výkon správy i v iných mestách na Slovensku buď priamo, alebo prostredníctvom svojich partnerov