Katalógový list

SVB


Ponúkame služby pre SVB na celom území SR v rozsahu stanovenom Zákonom 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení. Služby vykonávame na základe MANDÁTNEJ ZMLUVY.