Katalógový list

Rozpočítanie tepla pomocou PRVN


Poskytujeme službu rozúčtovania tepla na základe odpočtov PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) na základe

  • dodaných odpočtov PRVN
  • nášho odpočtu elektronických PRVN

Službu poskytujeme

  • správcom, ktorí sú používateľmi programu FiLiP (zvýhodnená cena vyúčtovania)
  • ostatným správcom ako službu externého rozúčtovateľa (štandardná cena vyúčtovania)
  • ako komplex ROZÚČTOVANIE TEPLA + ROZÚČTOVANIE NÁKLADOV (zmluvné ceny)