Katalógové listy - súhrn


Na týchto stránkach je kompletný zoznam katalógových listov našich produktov a služieb.


Správa bytov

Správu bytov zabezpečujeme v rámci spoločnosti KB-byty Čadca s.r.o., ktorej patria tieto WWWW stránky.

Programy pre výrobcov tepla

V priebehu posledných cca 20 rokov sme boli dodávateľom programov pre cca 20 mestských teplárenských spoločností. V tejto oblasti došlo k veľkému presunu klientov k nadnárodným dodávateľom programového vybavenia a v súčasnosti je dodávka softwaru pre výrobcov tepla okrajovou záležitosťou