Katalógový list 

FiLiP Teplo

FiLiP-teplo je stavebnicou programov pre výrobcov tepla. Na základe požiadaviek odberateľa je možné "poskladať" široké spektrum programov pokrývajúcich potreby zákazníka. Sú dostupné tieto moduly:

  • modul pre kalkulácie tokov tepla v sieti tepelných zdrojov
  • fakturačný modul
  • cenotvorba (možnosť spracovávať ceny po okruhoch)
  • grafické výstupy (medziročné porovnania, porovnania jednotlivých tepelných zdrojov medzi sebou, merné spotreby)

Ako zvláštne prídavné moduly je možné dodať

  • modul pre kogeneračnú výrobu tepla a elektriny (s generovaním dokumentov pre odberateľa energií)
  • modul pre výrobu tepla v bioplynových staniciach

U našich zákazníkov sme riešili rôzne zaujímavé "neštandardné" situácie, napríklad

  • sezónne prepínanie tepelných zdrojov leto-zima
  • sezónne využívanie geotermálnych zdrojov tepla