Katalógový list

FiLiP


Sme tvorcami a dodávateľmi informačného systému FiLiP, ktorý vyvíjame priebežne už viac, ako 30 rokov. Systém používajú stále desiatky správcovských spoločností v SR a v ČR a používame ho i na správu bytov v spoločnostiach KB-group.


Stručný popis modulov programu FiLiP - BYTY

Predpis nájomného

 • súbor programov na správu bytov a nebytových priestorov, ktorý zahŕňa predpis zálohových platieb, sledovanie úhrad, sledovanie dlžníkov, penalizáciu a upomienky
 • výstupy na SIPO a do bánk, ročné vyúčtovanie

Náklady

 • sledovanie došlých faktúr, rôzne metódy komplikovaných rozpočtov nákladov na domy
 • ekonomické prehľady, tok finančných prostriedkov, plánovanie výdajov

Fakturácia

 • vystavovanie faktúr nebytovým priestorom, odberateľom tepla, vystavovanie obecných faktúr

Pokladňa

 • univerzálny modul pokladne

Pasportizácia

 • pasportizácia domov, bytov a nebytových priestorov
 • sledovanie nákladov za opravy, oprávnenosť opráv

Odpočty

 • odpočty vodomerov, meračov tepla, elektromerov
 • pokročilé možnosti kontroly správnosti odpočtov

Ekonomika a účtovníctvo

 • sledovanie obratov na účtoch, jednoduché i podvojné účtovníctvo
 • sledovanie stavu fondu údržby a opráv, sledovanie prevádzkového fondu
 • je použitý "bezuzávierkový" systém (vykonaná zmena sa okamžite prejaví všade)

Možnosti programu

 • komplexné riešenie pre správcovské spoločnosti, bytové podniky, mestá a obce, bytové družstvá
 • centrálny databázový sklad
 • jednoduchá obsluha, vysoká spoľahlivosť, vynikajúci pomer CENA/VÝKON
 • vzdialená správa a servis v cene

Užívacie práva - nevýhradná licencia


Orientačná cena* : 0,3-0,5  € / byt a mesiac

Je možné dohodnúť i klasický model úhrad-jednorazová úhrada pri dodaní programu a 15% poplatok za upgrade v ďalších rokoch.

Podrobný cenník dodáme na vyžiadanie.

* Pri počte bytov prevyšujúcom 1.000 bytov sú poskytované množstevné zľavy. 


Programátorská hodina pri implementácii programov

Cena vzdialenej správy (cena za mesiac a počítač) : v cene

Cestovné náklady - fakturované iba v prípade, ak si cestu vyžiada zákazník, a problém sa dal riešiť vzdialenou správou 0,35 €/km