Katalógový list

Elektronické odpočty


V rámci správy realizujeme elektronické odpočty a následné spracovanie z elektronických jednotiek vodomerov a PRVN (merače tepla). Merania robíme pre merače spoločností ENBRA a VIPA odpočtovými jednotkami, ktoré vlastníme.