Katalógový list

eFiLiP

Sytém vo vývoji. Predpokladané nasadenie do prevádzky: rok 2023

Štruktúra eFiLiP

Animácia ukazuje základné vlastnosti vyvíjaného systému.

Toky dát eFiLiP

Animácia ukazuje predbežnú hardwareovú konfiguráciu sFiLiP