Katalógový list 

Technické analýzy


Technické analýzy ponúkame ako "službu v rámci správcovského poplatku" domom v našej správe. Ide predovšetkým o:

  • analýzy a kalkulácie týkajúcej sa nákladov za ÚK v závislosti na zvolenej výške základnej zložky
  • analýzy vplyvu prestupov tepla v objektoch s prekurovanými / nedokurovanými bytmi
  • analýza nákladov pred a po plánovanom zateplení
  • ekonomické kalkulácie efektivity zateplenia
  • analýzy strát tepla v spoločných priestorov (spojené s termografickým meraním)