Hlasovanie M.R.Štefánika 2485

SCHVAĽOVANIE ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY ELEKTRONICKÝM HLASOVANÍM

Na základe uznesení schôdze vlastníkov zo dňa 17.06.2023, predkladáme vlastníkom na schválenie znenie Zmluvy o výkone správy a osoby poverenej vlastníkmi k podpisu zmluvy so správcom.

Plné znenie schválenej zmluvy tu->

Dátum zahájenia hlasovania: 19.7.2023

Dátum ukončenia hlasovania: 30.7.2023