Odpočty vody

Sme vybavení niekoľkými typmi odpočtových jednotiek a príslušenstva k nim, ktoré umožňujú rádiové odpočty vodomerov a pomerových rozdeľovačov tepla. Odpočítavame merače spoločnosti EBRA a VIPA. Po dlhodobých skúsenostiach do budúcnosti počítame už iba s meračmi spoločnosti ENBRA. Vlastníci majú možnosť rozhodnúť sa pre inštaláciu meračov akejkoľvek inej spoločnosti, ale meranie musí zabezpečiť dodávateľská firma.