Meranie termokamerou

Bytom v našej správe zabezpečujeme (v prípade problémov s vykurovacími sústavami) merania termokamerou Bosch

Službu robíme bytom v našej správe zdarma. Sme schopní službu poskytnúť i iným záujemcom. Cena služby je dohodou.

Z meraní je vypracovaný protokol z merania.