Technické a ekonomické analýzy

Vlastníkom bytov v správe poskytujeme predbežné analýzy týkajúce sa

  • ekonomiky zateplenia budov
  • analýzy potrebné pre rozhodovanie vlastníkov v súvislosti  s rozpočítaním tepla
  • predbežné analýzy týkajúce sa úverov
  • ekonomické prepočty rôznych technológií meračnej a regulačnej techniky